MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşme www.eathappyroots.com  internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile 18 Mart sokak park apt no 7 d:2 Çiftehavuzlar/Kadıköy adresinde bulunan satıcı firma Sacit Yenihayat (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik, niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

MADDE 1. CAYMA HAKKI
SATICI, ALICI (Tüketici) ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (On dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz."
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ÜRÜN ün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 (on dört) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. İade işlemlerinde işlem yapılan bankanın kredi kartı ödemesi iadesi ile ilgili mevzuatı dikkate alınacaktır.
Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
ÜRÜN kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi ÜRÜNLER ambalajından çıkarıldığında ALICI cayma hakkını kullanamaz. 

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER 
2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
2.2. ÜRÜN, ALICI nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 14 (on dört) gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.
2.3. ÜRÜN, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 
2.4. ALICI, ÜRÜN ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
2.5. ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir.
İNTERNET SİTESİ nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.
2.6. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN ü teslim etmeyebilir. 
2.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI ya ait olmak üzere SATICI ya iade edilir.
SATICI nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir. 
2.8. ÜRÜN ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 14 (on dört) günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 30 (otuz) günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI ya iade edilir. Banka sistemlerindeki gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz. kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI nın ve SATICI nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu Sözleşme de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.